Grundlag:
  Det frie Gymnasiums Musikskole er et frivilligt tilbud skabt på baggrund af elevernes ideer og ønsker. Gennem undervisning sammen med professionelle og kvalificerede lærere styrkes elevernes musisk-faglige niveau. Tilbudet kan benyttes af alle elever og ansatte på DfG.
Kontakt:
  Ebbe Frej / Mail: ef@detfri.dk / Telefon: 26283446 (tirsdag kl. 12.25 - 14.25)
Sæson:
  8. september 2014 - 22. maj 2015
Tilmelding:
  Benyt tilmeldingsblanketten, der kan downloades via dette site. Frist 1. september 2014
Betaling:
  Betalingen opkræves i 2 rater og opkræves via girokort til indbetaling. 1. rate indbetales forud for sæsonstart.
Pris:
  solotimer (25 min/uge): 2 rater af 2280 kr / duotimer (40 min/uge): 2 rater af 1824 kr (pr. elev)
NB: duotimer er en særlig prisvenlig type lektioner hvor der, som naturlig følge af den reducerede tid pr. elev, må forventes mindre mulighed for individuelle forløb og fordybelse.
Prøveperiode:
  Der gælder en prøveperiode på 4 uger, hvor efter tilmeldingen er bindende sæsonen ud. Skriftlig udmeldelse skal derfor være Musikskolen i hænde inden den 3. uges udløb. Der betales naturligvis uanset for de læste lektioner.
Restance:
  Restance medfører udelukkelse fra undervisningen. Der opkræves et rykkergebyr på 200 kr.
Musikskolen tillader sig et forbehold i forhold til indmeldelse af elever med stor restance i betaling af skolepengene.
Udmeldelse:
  Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. Udmeldelse kan kun finde sted, såfremt særlige forhold gør sig gældende og kun efter skriftlig anmodning til Musikskolen.
Aflysning:
  I tilfælde af musiklærerens fravær forsøger Musikskolen at skaffe vikar. Lykkes dette ikke, må undervisningen aflyses. Musikskolen giver så vidt muligt telefonisk besked til eleven. Aflyses undervisningen mere end 2 gange i en sæson, gives der reduktion i elevbetalingen.
Afbud:
  Ved en elevs fravær skal der gives besked til læreren. Eleven har ikke krav på erstatningslektion eller reduktion i elevbetalingen. Dette gælder også, hvis forsømmelse skyldes lejrskole, skoleudflugt, featureuger og lign.
Skemaændringer:
  Musikskolen forbeholder sig ret til i løbet af sæsonen at ændre holdsammensætninger, tid og sted for undervisningen.