Det frie Gymnasium rummer et unikt potentiale for kreativ udfoldelse

Har du prøvet selv at lave musik på en computer? Vil du gerne lære mere om at indspille, programmere, producere, mixe osv.? Vil du gerne kunne spille et instrument? Vil du gerne kunne spille på flere instrumenter? Mestrer du allerede et instrument, men ønsker at blive endnu bedre? Vil du gerne spille i band?
Talentmassen er overvældende, og talentplejen tager vi os kærligt af. Vi tilbyder en musikskole, hvor byens mest kompetente og kreative lærere underviser byens mest talentfulde og kreativt sultne elever. Musikskolen er bygget på samme sunde og demokratiske fundament som DfG og er skabt på baggrund af elevernes idéer og ønsker om et frivilligt undervisningstilbud efter skoletid i skolens musiklokaler.

Starter du helt fra scratch?
Musikskolen vi hjælpe dig med at komme godt i gang. Musik er sjovest at spille sammen med andre, og undervisningen vil derfor typisk tage udganspunkt i færdigheder, der hjælper dig til hurtigt, at kunne bruge dit talent i et band.

Er du allerede godt i gang med at spille musik?

Idet alle musikskolens lærere har stor undervisningserfaring og selv arbejder professionelt med musik, vil du gennem undervisningen få mulighed for at møde nye udfordringer og udvikle dig kreativt og teknisk på et meget højt niveau.